Nota prawna

Treść strony internetowej ksmarek.pl chroniona jest prawem autorskim. Uprzejmie informuje się, że wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do utworów wykorzystanych na niniejszej stronie jest Ksiądz Marek Chrzanowski i Jego Impresariat. W związku z tym jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów do celów innych niż użytek osobisty wymaga wyraźnej i pisemnej zgody Impresariatu Księdza Marka Chrzanowskiego. Każde użycie lub kopiowanie utworów, niezależnie od celu oraz użytych środków jest kategorycznie zabronione, a każde naruszenie tego zakazu będzie ścigane na drodze prawnej. Zabrania się kopiowania wszelkich utworów, treści, logo i postaci, które zostały przedstawione na stronie. W przypadku, gdy należą one do podmiotów trzecich, są one ich wyłączną własnością, a ich użycie przez Impresariat Księdza Chrzanowskiego wynika z posiadania odpowiednich uprawnień. Poszczególne elementy strony, jak również ich zawartość (w tym m.in. teksty, obrazy, grafika, dźwięki) chronione są prawami autorskimi należącymi do Impresariatu Księdza Marka Chrzanowskiego lub do których temu impresariatowi służą odpowiednie uprawnienia. Wszelkie kopiowanie, powielanie, publikowanie, przekazywanie (w całości lub części) w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób elementów strony lub ich zawartości jest zabronione. Żadna kopia strony lub jej części nie może być obiektem sprzedaży ani dystrybucji dla celów komercyjnych.