„Ślady na sercu” (2006)

Papiery schematy projekty
sterty planów na jutro
na rok na kilka lat
kalendarze zapisane do przodu
wystąpień spotkań
ważnych negocjacji
tylko Jezus coraz smutniejszy
zapomniany bo cichy
jak miłość

***

 
Człowiek
to myśl
to o czym myślisz
tym się stajesz
Człowiek
to słowo
które tworzy
to o czym piszesz
tym się stajesz
Człowiek
to miłość
jej dziecko
jej dzieło
na ile kochasz
na tyle jesteś
na tyle się stajesz

***

 
Grzech zabija muzykę
duszy
Grzech zabiera poezję
słowu
Na szczęście zostaje
w nas tęsknota
za tym co piękne
dlatego wracamy

***

 
Za horyzontem
krzyża
jest dal
nieogarnięta myślą
w słowie niezamknięta
święta

***

 
Na drugim brzegu
jest tylko dobro
bez łez
i śmierci
nie ma zawiści
morderstw
życia kosztem innych
krzywd
życie jest pełne
Ciebie
pełne światła
i prawdy

***

 
Grzech boli
to dobry ból
grzech rani
to dobra rana
Grzech nie daje spokoju
to święty niepokój
Bo nie możesz
nie szukać Lekarza
co ból uśmierzy
co ranę opatrzy
pokój przyniesie
przez Miłosierdzie

***
 

Żywe
słowo miłości
staje się
jak ziarno gorczycy
zasiewem pokory
i dobra…