Kołysanie Słowa

"Kołysanie Słowa" to trzy tomy rozważań nad Ewangeliami z niedzieli i świąt przeznaczone na kolejne lata w cyklu A,B,C. W książkach tych możemy odnaleźć głęboką refleksję nad Słowem Bożym, która przeradza się w modlitwę osobistą. Autor zaprasza nas do intymnej relacji z Bogiem i rozmowy z Nim tak jak się rozmawia z przyjacielem. Ponad to przybliża tematy tak nam bliskie takie jak grzech, cierpienie, relacje, sens życia. W rozważaniach możemy znaleźć wiele myśli zaczerpniętych z nauczania św. Alojzego Orione oraz bł. Jana Pawła II.
Pierwsza część „Kołysania Słowa” ukazała się w 2011 r., były to komentarze na rok liturgiczny A. Najnowsze dwie części są przeznaczone do rozważania Ewangelii roku B i C. Wszystkie pozycje zostały wydane przez Wydawnictwo „Niedziela”.

"Autor refleksji „Kołysanie Słowa” – komentarzy do cotygodniowych czytań liturgicznych (...)– jest człowiekiem, którego charakteryzuje przepiękna cnota pobożności. To ona każe mu towarzyszyć czytelnikowi swoją refleksją przez cały rok liturgiczny. Z największą serdecznością i prawdziwą estymą traktuje każde słowo Pisma Świętego, które jest dla niego Księgą Życia. Jakże potrzebny jest nam taki duchowy przewodnik, który oświetla nasze drogi, ukazuje to, czego moglibyśmy nie zauważyć, podpowiada, że jak najczęściej powinniśmy spoglądać w górę i prosić Pana Boga o światło. W tekstach, które prezentuje nam ks. Marek Chrzanowski FDP, odnajdujemy to Jezusowe światło, potrzebne na całe nasze życie."
(fragment Wstępu ks. dr Ireneusza Skubisia, Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”).